Privaatpangandus Sampo Panga 2012 aasta 1. kvartali majandustulemused

Sampo Panga 2012 aasta 1. kvartali majandustulemused

10.05.2012

Sampo Pank: kõrge efektiivsus ning tasakaalustatud hoiuse- ja laenuportfellid

  • Kasum: 21,3 mln € (2011. a I kv 11,2 mln €)
  • Tegevustulem (enne allahindlusi): 9,1 mln € (8,4 mln €)
  • Laenude allahindluste maht: -12,2 mln € (-2,8 mln €)
  • Kulu/tulu suhtarv: 42,0% (42,9%)
  • Hoiuste aastane kahanemine: 27 mln €
  • Laenude aastane vähenemine: 250 mln €
  • Laenude ja hoiuste suhe: 83% (97%)
  • Kliente: 126 tuhat
PANGANDUSTEGEVUS EESTIS
 
 
Indeks
(mln EUR)
I kv 2012
I kv 2011
12/11
Puhas intressitulu
9.9
9.2
107
Puhas teenustasutulu
3.5
3.5
102
Puhaskasum finantstehingutest
2.3
2.0
114
Tegevustulu kokku
15.7
14.7
107
Tegevuskulu
6.6
6.3
105
Kasum enne allahindlusi
9.1
8.4
108
Allahindlused
-12.2
-2.8
 430
Kasum enne makse
21.3
11.2
190
Laenuportfell, perioodi lõpus
1 309
1 559
84
Deposiidid, perioodi lõpus
1 577
1 604
98
Jaotatud omakapital (keskmine)
80
69
117
Kasum enne allahindlusi / keskmine jaotatud omakapital (%)
45.5
49.5
 
Kasum enne makse / keskmine jaotatud omakapital (%) (ROE)
106.7
66.2
 
Kulu/tulu suhtarv (%)
42.1
42.9
 

Lisaks pangandustegevusele on Danske Bank Eestis esindatud varahalduse (Danske Capital) ja finantsturgude valdkonnas (Danske Markets Eesti).

Järgneb Sampo Panga tegevjuhi Aivar Rehe kommentaar 2012. aasta I kvartali majandustulemuste kohta:

„Aastal 2011 saavutas Eesti majandus Euroopa Liidu suurima majanduskasvu, kuid 2012. aasta I kvartal annab alust arvata, et Euroopa suuremate majanduste halvenevad väljavaated ei jäta ka Eestit puudutamata. Kui möödunud aastal oli registreeritud majanduskasv 7,6%, siis käesolevaks aastaks on oodata tagasihoidlikumat majanduskasvu.

Eesti sõltuvus välisturgudest jääb ka edaspidi kõrgeks. Majanduse kasvu rõhuvad kiire hinnatõus ja madal tarbimisaktiivsus.

Ettevõtete ja eraisikute finantskäitumises ning otsustes domineerib soov säästa ja riskid hoolikalt läbi mõelda. Eesti inimesed suurendavad endiselt reserve, et tulla paremini toime 2012. aastal jätkuva üldise majandusliku ebastabiilsusega.

Sampo Pank jätkab viimasel kahel aastal omaks võetud strateegiat, mille märksõnad on kõrge likviidsus, stabiilne majandustegevus ning kõrgel tasemel klienditeenindus.

Klientide hoiused ületavad stabiilselt klientide laenusid. 2012. aasta I kvartali lõpus oli hoiuste kogusumma 268 mln euro võrra suurem kui laenuportfell. Laenude/hoiuste suhtarvuks kujunes 83% (2011. aastal oli vastav suhtarv 97%).

Sampo Pank tegutseb jätkuvalt kõrge efektiivsusega. 2012. aasta I kvartali kulu/tulu suhtarv oli 42,0% (aasta varem 42,9%).

Käesoleva aasta I kvartalis kujunes Sampo Panga puhaskasumiks 21,3 mln eurot (2011. a I kv 11,2 mln eurot).

Pank suutis 2012. aasta I kvartalis suurendada tulusid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7% (kasv 1,0 mln eurot). Kulud kasvasid samal ajal 5% (0,3 mln euro võrra).

2012. aasta I kvartali tegevustulu oli 15,7 mln eurot (aasta varem 14,7 mln eurot) ning tegevuskulu 6,6 mln eurot (6,3 mln eurot).

Pank näitab kasvavaid tulemusi arveldusteenuste pakkumisel klientidele: 2012. aasta I kvartalis tehti välismakseid 11% ja kaarditehinguid 4% enam kui eelmise aasta samal perioodil.

Sampo Pank järgib Danske Bank Groupi laenude konservatiivse hindamise poliitikat, kuid lisaprovisjone I kvartalis ei moodustatud. Laenude allahindluste reservi suhe laenuportfelli on Sampo Pangas 2012. aasta I kv lõpu seisuga tasemel 7,5% (10,1%).

Laenuportfelli kogumaht I kvartalis vähenes, kuid alanemise tempo on oluliselt aeglustunud. Laenude ja liisingute kogumaht oli kvartali lõpu seisuga 1,31 mld eurot (1,56 mld eurot).

Hoiustamisturul on Sampo Panga positsioon jätkuvalt tugev. 2012. aasta I kvartali lõpus ületas hoiuste maht laenuportfelli 268 mln euro võrra. Hoiuste maht püsis tasemel 1,58 mld eurot (1,60 mld eurot).

Sampo Panga kliendid saavad oma sääste hoiustada enam kui 20 valuutas. Veebruari alguses andis Sampo Pank esimese pangana Eestis kõigile klientidele võimaluse sõlmida hoiuselepinguid ka Hiina jüaanides. Piirangute tõttu polnud välismaalastel kuni viimase ajani võimalik Hiina jüaanides osta, müüa ega hoiustada. Tänu sellele, et Hiina on järjest enam välismaailmale avanemas, on nimetatud tehingud nüüdsest võimalikud.

Käesoleva aasta alguses uuris firma Dive Baltikumis pankade teenindustaset. Nii Sampo Pank kui ka Danske Banki filiaalid Lätis ja Leedus kuulusid teenindustasemelt parimate pankade sekka. Soovitusindeksi ja lisaväärtuse pakkumise järgi oli Sampo Pank Eestis parim. Soovitusindeks näitab, kui suure tõenäosusega soovitab klient enda teeninduskogemuse põhjal panka oma sõpradele ja tuttavatele. Nimetatud näitaja poolest olid Danske Banki filiaalid ka teistes Balti riikides esikohal. Lisaväärtuse pakkumisel oli Sampo Pank Eesti pankadest parim. See näitab, et klienti vaadatakse terviklikult ning talle soovitatakse lisaks teenuseid, mis kliendi jaoks samuti väärtust loovad.

2011. aastal saavutas Sampo Pank kõrgeima tulemuse Emori Eesti Teeninduse Indeksi uuringus kõigi hinnatud ettevõtete seas. Arvestades nii Dive kui ka Emori peamisi teenindust käsitlevaid uuringuid, on Sampo Pangale omistatud äärmiselt kõrgeid hinnanguid. See kinnitab, et pank on Eesti juhtivaid teenindusettevõtteid, kelle teenindusstandardid on kõrged ja kes oma teeninduse kvaliteeti järjepidevalt arendab.

Sampo Pangale on tähtis ka Eesti ettevõtluskeskkonna areng. Pank on loonud kõigile ettevõtetele tasuta kasutamiseks käibekapitali juhtimise tööriista, korraldanud regulaarseid seminare raamatupidajatele, andnud nõu mitmesugustel konverentsidel ning ajakirjas Liider, mida pank ettevõtetele välja annab. Esimeses kvartalis loodi Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juurde Eesti noorte ettevõtlikkust toetav koostöövõrgustik „Unistused ellu!“, kus Sampo Pank oli üks asutajaliikmeid. II kvartalis toimub taas ettevõtjatele suunatud traditsiooniline Sampo Liidrite Foorum, millest on kujunenud seitsme aasta jooksul Eesti suurim ettevõtlus- ja juhtimiskonverents.“

Danske Bank Groupi 2012. aasta I kvartali majandusaruandega saab tutvuda veebis aadressil http://www.danskebank.com/reports.