Privaatpangandus Alates 1. jaanuarist on euromaksete tegemisel IBANi kasutamine kohustuslik

Alates 1. jaanuarist on euromaksete tegemisel IBANi kasutamine kohustuslik

12.12.2006

Alates 1. jaanuarist 2007 on Euroopa Liidu sisestel euroarveldustel (makse valuuta on EUR) kohustuslik kasutada saaja kontonumbrina IBANit (International Bank Account Number).
Vastavalt Euroopa Maksetenõukogu 16. juunil 2005 vastuvõetud otsusele lõpeb 2006. aastaga Euroopa Liidu sisestes euroarveldustes IBANile ülemineku periood. Kui siiani pidid pangad aktsepteerima ka ilma saaja IBANita makseid/laekumisi, siis alates 2007. aastast on IBAN Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna sisestes euroarveldustes ainukeseks aktsepteeritavaks kontonumbriks. IBANi puudumisel on pankadel õigus makse vastuvõtmisest keelduda või see maksjale tagastada.

Probleemideta euroarvelduste tagamiseks tuleb makse saajalt küsida kindlasti tema IBANit ja kasutada seda saaja kontonumbrina. Võimaluse korral võetakse täitmiseks ka ilma IBANita euromaksed, kuid peab arvestama, et saaja pank võib lugeda IBANi puudumist veaks ja tagastab makse teenustasude võrra väiksemas summas.

Samuti esitage välispartnerile arve kindlasti koos oma IBANi kontonumbriga. Sampo Pank jätkab siseriikliku kontonumbriga laekumiste vastuvõtmist ka pärast 1. jaanuari 2007, kuid maksjal võib esineda probleeme ja lisakulu ilma IBANita makse algatamisel.