Privaatpangandus Kasvu kõrgpunkt jäämas seljataha (kvartaalne majandusülevaade, detsember 2006)

Kasvu kõrgpunkt jäämas seljataha (kvartaalne majandusülevaade, detsember 2006)

22.12.2006

2006.aastal on väliskeskkond püsinud kasvu toetavana ja eelduste kohaselt jätkub maailmamajanduses soodne areng ka järgmisel aastal. Eesti majandus jätkab kasvamist kiires tempos. Samas on tugevnemas signaalid selle kohta, et majanduskasvu kõrgpunkt on seljataha jäämas.

Majanduse kasvu tipu jäämisele sellesse aastasse viitavad lisaks tugevnenud hinnasurvetele mitmed teisedki majandusnäitajad. Esiteks, tööhõive kiire kasvu võimalused on ammendumas. Teiseks, senine eraisikute laenude hoogne kasv, mis on olnud üheks sisenõudlust toetavaks teguriks, on pidurdunud. Laenuturuga tihedalt seotud eluasemeturul on samuti märke aktiivsuse alanemisest. Kolmandaks, paar aastat kestnud ligi kolmekümne protsendiline ekspordi kasv on taandumas mõõdukamale kasvurajale.

Kõrgemate intresside mõju majandusele aitab samal ajal pehmendada järgmisel aastal riigieelarve kaudu majandusse suunatava raha maht. Seetõttu oleme arvamusel, et majanduskasv püsib vaatamata mõningasele aeglustumisele jätkuvalt kiirena 2007. aastal. Seda hinnangut toetavad ka ettevõtete tugevad majandustulemused, mis peaksid lubama jätkata investeeringute tegemist tootmisvõimsuste uuendamiseks ja tegevuse efektiivsemaks muutmiseks. Mis juhtub mõnevõrra pikemas perspektiivis ja milliseks kujuneb kasvutempo edaspidi, sõltub meie arvates eelkõige sellest, kas majandus suudab püsida konkurentsivõimelisena välisturgudel.

Tulutaseme kiire konvergents ELi vanade riikidega tingib jäävaid muutusi ka Eesti ekspordi struktuuris. Selgelt on taandumas inimtööjõudu enam nõudvate toodete osatähtsus ja seda juba ainuüksi piiratud tööjõuturu tõttu. Samaaegselt nõuab senise kulueelise vähenemine uusi investeeringuid tehnoloogiasse ja kvaliteeti suutmaks püsida konkurentsivõimelisena välisturgudel. Ekspordi sektori väljavaated sõltuvadki meie arvates millises tempos need kaks protsessi – kulueelise vähenemine ja jätkuv ülespoole liikumine tehnoloogia ja kvaliteedi redelil Eestis toimivad. Lõpptulemusena on sellega määratud ekspordi kasvutempo ja pikemas perspektiivis kogu majanduse kasvutempo.

Inflatsioonitempo sõltub jätkuvalt suurel määral sellest, mis toimub energia hindadega. Kõige olulisemaks hinnatõusu allikaks on järgmisel aastal gaasi hinna tõus ja soojusenergia varasemast kõrgema määraga käibemaksustamine. Tugev sisenõudlus soodustab hinnatõusu ka muude teenuste ja kaupade osas. Kokkuvõttes jätkub tarbijahindade tõus 2007.aastal ligilähedases tempos selle aastaga ehk 4,5%lises tempos.

Majanduse välistasakaalu mõjutab järgmisel aastal ühelt poolt prognoositav maailmakaubanduse mõnevõrra aeglasem kasv ja teiselt poolt tugevana püsiv sisenõudlus. Seetõttu meie hinnangul jooksevkonto defitsiit suhtena sisemajanduse koguprodukti järgmisel aastal ei vähene.

 

Loe edasi: terve ülevaade PDF-failina