Ettevõttele Riskide maandamine Valuutarisk Forward-tehing

Valuutarisk

Forward-tehing sobib tulevastest valuutakursi muutustest tuleneva riski maandamiseks.

Tehingu tingimused
 

 • Tehingu sõlmimise hetkel lepitakse kokku kurss, millega saate kindlaksmääratud ajal tulevikus valuutat osta või müüa.
   
 • Forward-tehinguid saate sõlmida enamikes valuutades ja kuni aastase perioodiga.
   
 • Forward-tehingu hind ehk forwardkurss sõltub valuutade hetkekursist ja intressimäärade vahest ning arvutatakse nende kaudu.
 • Forward-tehingu miinimumsumma on 20 000 EUR (või ekvivalent), ning minimaalne tehingute maht aasta jooksul 100 000 EUR.

Tehingu teostamisel kinnitavad klient ja pank tehingu tingimused (summa, väärtuspäev, forward-kurss) ja tagatissumma, mille klient annab pangale tulevase tehingu toimumise tagamiseks.

Pank võib nõuda kliendilt lisatagatise andmist pärast iga tehingu sõlmimist tehingu kehtivusaja jooksul. Juhul, kui pank nõuab tagatise või lisatagatise andmist, eraldab pank finantstagatise esemeks olevad rahalised vahendid muudest kliendi arvel hoitavatest rahalistest vahenditest. Pank kannab poolte vahel kokku lepitud tagatisraha kliendi arvelduskontolt vastavas valuutas avatud alakontole nimetusega tagatishoius.

Forward-tehingu väärtuspäeval toimub rahade liikumine kliendi arvelduskontol ja tagatissumma vabastatakse. Sõltuvalt rahade tulevasest tegelikust laekumistest või väljaminekutest saab vajadusel forward-tehingu väärtuspäeva nihutada swap-tehingu abil.

Tehingu sõlmimiseks on vaja
 

 • Omada Danke Banki arvelduskontol tagatissummat pangaga kokkulepitud ulatuses või mõnda muud panga poolt aktsepteeritud likviidset tagatist (või kliendile eraldatud limiiti).
 • Peab olema sõlmitud Finantsintstrumentide kliendileping.
 • Peab olema eraldatud limiit.