Privaatpangandus Alates tänasest saab Sampo internetipanga kaudu tuludeklaratsioone esitada

Alates tänasest saab Sampo internetipanga kaudu tuludeklaratsioone esitada

15.02.2006

Alates 15. veebruarist on võimalik e-maksuameti kaudu parandada ja esitada 2005 aasta tuludeklaratsioone. E-maksuametisse tuludeklaratsiooni täitmiseks saab siseneda kas läbi Sampo Internetipanga või otse maksuameti koduleheküljelt ID-kaardiga.

Eeltäidetud deklaratsioonile on kantud andmed Teie palga ja muude tasude kohta, pensionid, tasutud õppelaenu intressid, kohustusliku kogumispensioni maksed, tasutud vabatahtliku kogumispensioni maksed, tasutud koolituskulud, kinnipeetud töötuskindlustusmaksed, ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksud, tehtud kingitused, annetused.

Sampo Panga klientidel, kes kasutavad Sampo Internetipanka, on seal kättesaadav info kliendi poolt tasutud eluasemelaenu intresside kohta ning võimalus edastada laenuintresside info eeltäidetud tuludeklaratsioonile elektroonilisel teel.

Sampo Internetipangas olevat eluasemelaenu intresside infot saab kasutada vaid juhul kui tuludeklaratsioon esitatakse elektrooniliselt. Kui tuludeklaratsioon esitatakse paberil, on intressimaksete tõendamiseks vajalik paberteatis. Teatised tasutud eluasemelaenu intresside kohta on postitatud kõikidele laenuklientidele veebruari alguses.

Maksumaksja on kohustatud üle kontrollima kõik eeltäidetud tuludeklaratsioonis toodud andmed ning vajadusel neid parandama ja täiendama.

Samas soovitame edastada elektrooniliselt tuludeklaratsioone paari päeva möödudes, sest esimestel päevadel massiliste tuludeklaratsioonide esitamisega võib tekkida häireid e-maksuameti teenuse kasutamisel.

Deklareerimisel saate abi Maksu- ja Tolliameti kodulehelt www.emta.ee või infotelefonilt 1811, mis töötab tööpäeviti kuni 31. märtsini kl 8.00 – 20.00.