Privaatpangandus Kesko Oyj emiteeris Sampo Panga vahendusel 150 miljoni krooni ulatuses kommertspabereid

Kesko Oyj emiteeris Sampo Panga vahendusel 150 miljoni krooni ulatuses kommertspabereid

13.03.2006

Kesko Oyj emiteeris esmaspäeval, 13. märtsil Eesti turule 150 miljoni Eesti krooni väärtuses uusi üheksakuuse kustutustähtajaga diskonteeritud võlakohustusi. Kommertspaberite lunastustähtpäev on 13. detsember 2006. Võlakohustuse tootlus esmaslevitamisel oli 3.106%.

Laekunud vahendeid kasutab Kesko Oyj samas väärtus lunastatud kommertspaberite refinantseerimiseks. Emissiooni korraldas AS Sampo Pank.