Privaatpangandus Muutuvad Freestyle limiidilepingu üldtingimused

Muutuvad Freestyle limiidilepingu üldtingimused

29.03.2006

Alates 1. maist 2006 muutuvad Freestyle limiidilepingu* üldtingimused. Muudatus puudutab Üldtingimuste punkti 9, mille uue redaktsiooniga saate tutvuda allpool.

Üldtingimuste punkt 9. Lepingu muutmine ja täiendamine
9.4. Kui klient vastab Panga poolt kehtestatud tingimustele, on Pangal õigus pikendada ühepoolselt ja korduvalt Lepingu tähtaega iga järgneva 1 aasta võrra tingimustel, mis kehtivad Limiidi summa tagastamise tähtaja pikendamisel ning mis on fikseeritud Panga hinnakirjas (sh Intressimäär ja Lepingutasu).

9.5. Kui Klient ei soovi Lepingu pikendamist punktis 9.4 toodud tingimustel, siis kohustub ta sellest Panka teavitama vähemalt 1 kuu enne igakordset Limiidi tagastamise tähtaja saabumist.

9.6. Kui Klient ei ole punktis 9.5 toodud teavitamise kohustust täitnud ning Pank on ühepoolselt Lepingut pikendanud, siis loetakse, et Klient on pikendamisega nõustunud ning kohustub Lepingut muudetud tingimustel edasi täitma.

Freestyle limiidilepingu klientidel on uute tingimustega mittenõustumisel võimalik vastav leping lõpetada, pöördudes Sampo Panga kontorisse hiljemalt 30. aprilliks 2006. Kui klient ei ole selleks tähtpäevaks pangale lepingu lõpetamise soovist teada andnud, loetakse, et klient on uues redaktsioonis jõustunud tingimustega nõustunud.

* Muudatus ei kehti Sampo järelmaksulepingu klientidele.