Privaatpangandus Alates 01.07.2006 muutuvad rahvusvaheliste ülekannete tingimused

Alates 01.07.2006 muutuvad rahvusvaheliste ülekannete tingimused

01.06.2006

Alates 1. juulist 2006.a. hakkavad kehtima uuendatud ASi Sampo Pank rahvusvaheliste ülekannete tingimused (endise nimega “Välismaksete tegemise tingimused”).

Peamised muudatused on seotud rahvusvahelise maksekorralduse blanketi uuendamisega.

Uuendatud tingimustes ja blanketil on muutunud alljärgnev info:

ei nõuta maksja aadressi, isiku- ega registrikoodi, maksja omandisuhet saajasse;
välispankade kulud ehk teenustasu tüübid on nimetatud ümber “jagatud kulud” (varem “saaja”) ja “täissumma saajale” (varem “maksja”), tüüpide sisu jääb samaks ja on täpsustatud tingimuste punktis 3.2;
“makse teostada” valikutest kaob valik “konverteerida Eesti kroonidest”, seda on võimalik määrata järgmises valikus “konverteerida teisest valuutast” ja märkida valuutaks EEK;
lahter blanketil “saaja konto nr” on sõnastatud ümber “saaja IBAN või konto nr” (tingimustes p.3.2);
saaja panga ja saaja panga korrespondentpanga puhul on aktsepteeritud BIC/SWIFT-koodi kõrval ka muud panga koodid, näiteks: BLZ, SC, ABA (tingimustes p.3.2).
Lisaks on uutes tingimustes toodud ära maksja ja panga väärtuspäeva mõisted (p.1.9 ja 1.11) ja täpsustatud panga väärtuspäeva määramist (p.3.2), lisandunud on nõue maksekorralduse täitmise kohta ladina tähestikus (p.3.1) ning punktid 2.3 ja 5.8.

Uute rahvusvaheliste ülekannete tingimustega saab tutvuda siin.