Privaatpangandus Kõik viled töös (kvartaalne majandusülevaade, juuni 2006)

Kõik viled töös (kvartaalne majandusülevaade, juuni 2006)

14.06.2006

Eesti majanduse kasvu väljavaated püsivad soodsatena. Tugevnev majanduskonjunktuur Euroopas toetab ekspordinõudlust. Kasvavad sissetulekud koos jätkuvalt madalate reaalintressidega ja eurotoetuste tõusvas joones laekumisega soosivad tarbimise ja investeeringute suurenemist.


Aasta alguse väga kiire kasvu tempo viitab ootustest isegi mõnevõrra kiiremale arengule. Meie hinnangul jätkub kasv edaspidi siiski aeglasemas tempos. Esiteks, aasta alguse kasv tugines suuresti tarbimise ja investeeringute kasvu kiirenemisele. Edaspidi peaks tõusvate intresside tingimustes eratarbimise kasvu võimalusi piirama majapidamiste kiirelt suurenenud laenukoormus. Teiseks, on kiire nõudluse kasv viinud olemasolevate tootmisvõimsuste ja tööjõuressursside ammendumiseni, mis seab piirangud edasisele mahtude kiires tempos kasvatamisele lähikvartalites. Seetõttu jääme oma senise 8,5%lise majandusprognoosi juurde. Positiivsema stsenaariumi kohaselt, mis eeldab ekspordi kasvutempo kiirenemist, võib majanduskasv ulatuda 9,5%le.

Väga tugev sisenõudlus paisutas väliskaubanduse puudujääki esimeses kvartalis. Väliskaubanduse bilansil on määrav tähtsus jooksevkonto defitsiidi kujunemisel. Seetõttu on oht, et vaatamata tulude bilansi paranemisele ja eurotoetuste toel paisunud ülekannete sissevoole suurenemisele jääb välistasakaalu paranemine sel aastal oodatust aeglasemaks.

Tööhõive jätkab kasvamist ja töötuse määr vähenemist hoogsas tempos. Lisaks majanduskasvule aitab siin kaasa ka töötajate suurenenud tööle siirdumine teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. Seetõttu on tegelikult Eestis juba mitmetes valdkondades nappus tööjõust. Olukord tööturul suurendab survet palkadele, mistõttu palga tõus jätkub kiires tempos, ületades lühiajaliselt tootlikkuse kasvu. Pikemas perspektiivis jätkab tootlikkus kasvamist samas või mõnevõrra kiiremas tempos palgaga.

Inflatsiooni on üha enam mõjutamas energiakandjate kallinemise ülekandumine teiste kaupade ja teenuste hindadesse, sest kiirelt kasvav nõudlus võimaldab kaupade ja teenuste pakkujatel osa kuludest kanda tarbija õlgadele. Samal ajal surub tööturu olukord üles palgataset, mis omakorda kandub hindadesse. Selline ülespoole keriv hinnaspiraal ei lase meie hinnangul lähiajal inflatsioonil oluliselt aeglustuda. Meie selle aasta inflatsiooni prognoos on 3,8%.

Arvestades Eesti majanduskasvu ja ELi majanduse keskmise kasvutempo erinevust (ca 5.9%) ning inflatsiooni tasemete erinevust (ca 1,9%), ei saa pidada Eesti inflatsiooni taset üleliia kõrgeks ja pikemas perspektiivis majandusarengut ohustavaks. Küll aga viitab see, et reaalse konvergentsi jätkudes ehk siis majanduskasvu jätkumisel oluliselt kiiremini võrreldes ELi keskmisega, kujutab inflatsiooni kriteeriumi täitmine Eesti jaoks jätkuvalt väljakutset.

Loe edasi: terve ülevaade PDF-failina