Privaatpangandus Võlakirjadelt intresside maksmine

Võlakirjadelt intresside maksmine

29.06.2006

AS Sampo Pank maksab oma Tallinna Börsil noteeritud võlakirjadelt (SPOBMIXE12) intressi EUR 9.33 (145.98 krooni) iga võlakirja kohta 27. juulil 2006. Intressid tasutakse investoritele, kes on Eesti väärtpaberite keskregistri andmete kohaselt võlakirjade omanikeks kell 08:00 viis pangapäeva enne intressimaksepäeva, s.o. 20. juulil 2006 kell 8:00.

ASi Sampo Pank võlakirjad kannavad kuni 27. jaanuarini 2007 intressimäära kolme kuu EURIBOR pluss 0,90% aastas. Kolme kuu EURIBOR leitakse vastavalt Reuters'i leheküljelt kell 11:00 Brüsseli aja järgi kaks pangapäeva enne intressimaksepäeva ning võetakse intressi arvestamise aluseks intressiperioodil, mis algab sellel intressimaksepäeval. 27. juulil 2006 lõppeva intressiperioodi kolme kuu EURIBOR fikseeriti 25. aprillil 2006.

Võlakirjade intressimaksed tehakse investoritele eurodes. Investor esitab euro konto rekvisiidid makseagendile AS Eesti Väärtpaberikeskusele ja emitendile vähemalt viis (5) pangapäeva enne vastava maksetähtpäeva saabumist.

Juhul, kui Investor ei esita makseagendile tähtaegselt euro konto rekvisiite, siis kannab makseagent maksmisele kuuluva summa ekvivalendi Eesti kroonides maksetähtpäeval kehtiva Eesti Panga kursi alusel investori registris avatud väärtpaberikontoga seotud Eesti krooni kontole.

AS Sampo Pank ei pea kinni tulumaksu võlakirjadelt makstavatelt intressidelt.