Privaatpangandus Igapäevapangandus Maksed Välismakse Teostamise tähtajad

Välismakse

  • Enne kella 17.00 panka jõudnud maksekorraldused debiteeritakse Teie kontolt ja võetakse täitmiseks samal arvelduspäeval.
  • Pärast kella 17.00 ja puhkepäevadel panka jõudnud korraldused võetakse täitmiseks järgmisel arvelduspäeval.
     

Vastavalt Teie poolt valitud ülekande tüübile määratakse väljaminevale maksele panga väärtuspäev, st päev, millal makse teostamiseks vajalik raha loovutatakse saaja pangale või maksevahendajale. Kui makse valuuta on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi valuuta, on Euroopa Majanduspiirkonnas asuval krediidiasutusel kohustus krediteerida saajat arvelduspäeval, mil makse laekus saaja panga kontole.

  • Tavaliste välisvaluuta ülekannete puhul on panga väärtuspäevaks maksekorralduse täitmiseks võtmise päevast kaks arvelduspäeva hilisem päev. Maksekorraldus peab olema panka esitatud enne kella 17.00
  • Kiirülekannete ja tavaliste eurodes ülekannete korral on panga väärtuspäevaks maksekorralduse täitmiseks võtmisele järgnev arvelduspäev. Maksekorraldus peab olema panka esitatud enne kella 15.00
  • Ülikiirülekannete korral on panga väärtuspäevaks maksekorralduse täitmiseks võtmise päev, kui maksekorraldus on esitatud puhkepäeval, siis on panga väärtuspäevaks järgnev arvelduspäev. Maksekorraldus peab olema panka esitatud enne kella 15.00. Ülikiireid maksekorraldusi saab esitada valuutades USD ja EUR.

Danske Bank Groupi kuuluvate pankade klientide kasuks enne kella 16.00 panka jõudnud maksekorraldused, mis on algatatud valuutas EUR, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON või SEK, võetakse täitmiseks ja jõuavad saaja kontole samal arvelduspäeval. Pärast kella 16.00 panka jõudnud maksekorraldused võetakse täitmiseks samal arvelduspäeval ning jõuavad saaja kontole järgmisel arvelduspäeval.