Ettevõttele Elektroonilised kanalid Internetipank Turvalisus

Internetipank

Danske internetipangas kasutatakse turvalisuse tagamiseks järgmisi meetmed:

  • Krüpteeritud ühendus
  • Kasutajatunnus, parool, koodid
  • Sessiooni aegumine
  • Kasutaja blokeerimine

Krüpteeritud ühendus

Ühendust kasutaja arvuti ja Danske internetipanga vahel kaitseb Verisign’i SSL-protokoll (Secure Sockets Layer Protocol). SSL kodeerib infovahetuse panga ja kliendi vahel, praktiliselt välistades “pealtkuulamise” võimaluse. Koodi otseseks murdmiseks kuluks RSA Labs arvutuste kohaselt ka tänapäevase tehnoloogia juures ligi miljard miljardit aastat. Ohtu ühendusele kujutavad endast üksnes veebilehitseja turvaaugud.

Krüpteeritud ühenduse tunnusteks on veebiaadressi algus https:// tavapärase http:// asemel ning tabaluku kujutis akna alumises nurgas. Ühenduse turvalisuses saab veenduda tabalukule klõpsates. Teile avaneb Danske internetipanga sertifikaat. Antud sertifikaat on välja antud tuntud rahvusvahelise sertifitseerimisfirma Thawte SGC CA poolt ning peab olema hierarhilises järjestuses teine. Sellest allpool ei tohi olla ühtegi teist sertifikaati. Sertifikaat peab olema väljastatud aadressile www2.danskebank.ee ja väljastatud aadressilt www.thawte.com.

Kui ülalmainitud tingimused on täidetud, on internetipanga kasutamine turvaline. Teistsuguste sertifikaadi andmete puhul teatage sellest koheselt Danske Banki telefonil 6 800 800 (E-R 8-19).

Kasutajatunnus, parool, koodid

Danske internetipanka sisenemiseks tuleb läbida kolm turvakontrolli – sisestada õige kasutajatunnus, õige parool ning õige kood.

  • Internetipanga kasutajatunnus määratakse teile internetipanga lepingu sõlmides. Tegu on püsitunnusega, mille muutmiseks tuleb pöörduda Danske Banki ärikeskusesse.
  • Internetipanga esialgne parool määratakse teile samuti internetipanga lepingu sõlmides. Esmakordsel sisenemisel tuleb see aga vahetada ning edasi kindlate ajavahemikkude tagant ära muuta.
  • Koodid saate kaasa spetsiaalsel koodikaardil või PIN-kalkulaatoriga. Igal sisenemisel küsitakse teilt nendest ühte.

Nii kasutajatunnus, parool kui koodid on salajased ning teada ainult Teile.

Sessiooni aegumine

Teatud aja möödudes, kui internetipangas pole sooritatud ühtegi toimingut, lukustatakse selle kasutamine. Uuteks toiminguteks on vajalik uus sisselogimine.

Kasutaja blokeerimine

Pärast kolme järjestikust parooli või koodi valesti sisestamist, tõkestatakse kasutaja pääsemine internetipanka. Blokeeringu tühistamiseks tuleb pöörduda isikut tõendava dokumendiga Danske Banki ärikeskusesse.

Igasuguse turvakahtluse puhul pöörduge otsekohe Danske Banki.

-- BOXES END 2--