Eraisikule Kontod ja arveldused Välismaksed RUB ja BYR maksed Tutvustus

RUB ja BYR maksed

Vene rubla (RUB) ülekanne

Vene Föderatsiooni Keskpanga nõuetest lähtuvalt palume Vene rublades tehtavate välismaksete korraldustele märkida järgmised täiendavad andmed. 
 

Maksekorraldusel palume ära näidata saaja rekvisiidid:

 • saaja panga täielik nimi ja aadress 
 • saaja panga kood (BIK) – 9-kohaline number
 • saaja panga korrespondentkonto number Vene Föderatsiooni Keskpangas – 20-kohaline number
 • saaja või tema panga INN – 10-kohaline maksumaksja registreerimiskood
 • saaja nimi, kui makse saaja on eraisik, siis perekonna-, ees- ja isanimi 
 • saaja konto – 20-kohaline kontonumber 
 • teostatava valuutatehingu tüüp (5-kohaline VO-kood). Näide: (VO10080). Vaata: tehingu tüüpide koodid
 • käibemaksu NDS (Налог на добавочную стоимость) summa. Kaupade või teenuste puhul, mis ei kuulu maksustamisele, märkida "BEZ NDS".

Makse selgituses palume märkida makse sisu sõnaline selgitus (kas makstakse kauba või teenuse eest, kas tegemist on ettemaksuga, arvete ja lepingute numbrid ning kuupäevad).  

Vene rubla maksed tuleb sisestada vene keeles ladina tähtedega vastavalt vene-ladina tähetabelile (PDF).

Valgevene rubla (BYR) ülekanne

 • maksekorraldusel on vaja näidata saaja panga kood (MFO) – 3- või 9-kohaline number 
 • makse selgituses on vaja näidata lepingu või arve number ja kuupäev ning konkreetse kauba või teenuse nimetus 
 • makse summa peab olema ümardatud täisarvuni 

Oluline

 • Maksekorralduse täitmisel palume kasutada ladina tähestiku tähti.
 • Vene rubla maksed tuleb sisestada vene keeles ladina tähtedega vastavalt vene-ladina tähetabelile (PDF).
-- BOXES END 2--