Eraisikule Kontod ja arveldused Välismaksed Välislaekumine Tutvustus

Välislaekumine

Kui ootate rahaülekannet välismaalt, peate eelnevalt teatama maksjale
 

-- BOXES END 2--