Privaatpangandus Igapäevapangandus Maksed Abiks maksete teostamisel

Abiks maksete teostamisel

1. Kuidas makset tühistada?

Maksekorralduse tühistamist saab algatada Danske Banki ärikeskustes, Danske internetipanga või Danske telefonipanga vahendusel.
 

 • Makse tühistamiseks ärikeskuses esitage vabas vormis avaldus. Lisage avaldusele algse maksekorralduse andmed - kuupäev, summa, valuuta, maksekorralduse number.
 • Teostatud makse tühistamiseks Danske internetipangas valige menüüpunkt Postkast/Pangateated/Uus teade/Maksekorralduse tühistamine. Täitke väljad maksekorralduse nr, kuupäev, summa, valuuta.
 • Maksekorraldust, mida ei ole veel kontolt debiteeritud, saate Danske internetipangas tühistada maksete menüüpunktist vormilt „Maksete ajalugu“ või „Tuleviku maksed“; selleks avage maksekorraldus, mida soovite tühistada, ja klõpsake nupule „Tühistan“
 • Makse tühistamiseks Danske telefonipangas helistage numbrile 6 800 800 (E-R 8-19). 

Maksekorralduse tagasikutsumine maksevahendajalt või saaja pangast toimub maksja kulul ja riskil. Pank garanteerib tühistamiskorralduse täitmise vaid etteulatuva väärtuspäevaga maksetel, hiljemalt 1 arvelduspäev enne maksekorralduse panga väärtuspäeva.

Maksekorralduse tühistamise eest võetakse teenustasu vastavalt hinnakirjale. Pangale jääb õigus kanda Teie kontolt maha täiendavad, makse tühistamisega seotud välispankade kulud.

2. Kuidas välismakset parandada?

Rahvusvahelise maksekorralduse andmeid saab parandada ja täiendada Danske Banki ärikeskustes, Danske internetipanga või Danske telefonipanga vahendusel.

Korraldus rahvusvahelise maksekorralduse andmete parandamiseks edastatakse maksja pangast saaja panka sarnaselt algse makse liikumisele. Maksja pank ei saa garanteerida kõigi paranduste täitmiseks võtmist saaja pangas. Mõnede paranduste korral (näiteks: muutub makse saaja pank) on mõttekam esialgne makse tühistada ja algatada uus makse. EU-maksele parandusi teha ei ole võimalik.
 

 • Makse parandamiseks ärikeskuses esitage vabas vormis avaldus. Lisage avaldusele algse maksekorralduse andmed (kuupäev, summa, valuuta, maksekorralduse number) ning parandatavad andmed.
 • Makse parandamiseks Danske internetipangas valige menüüpunkt Postkast/Pangateated/Uus teade/Välismakse täiendus/parandus. Täitke väljad maksekorralduse nr, kuupäev, summa, valuuta ning lisage andmed, mida soovite muuta või parandada.
 • Makse parandamiseks Danske telefonipangas helistage numbrile 6 800 800 (E-R 8-19).
   

Maksekorraldusega seotud paranduste eest võetakse teenustasu vastavalt Danske Banki hinnakirjale. Pangale jääb õigus kanda Teie kontolt maha täiendavad, parandusega seotud välispankade kulud.

3. Mis on IBAN?

Rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN (International Bank Account Number) on kliendi olemasoleva kontonumbri rahvusvaheline standardvorm. IBAN algab alati kahekohalise riigikoodiga, millele järgneb kahekohaline kontrolljärk, seejärel on viide pangale (panga kood) ja riigisisene saaja kontonumber.

IBAN võeti välismaksete saaja kontonumbrina kasutusele tõstmaks Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste maksete kiirust ja kvaliteeti. Tänaseks on IBAN kontonumbrina kasutusel ka paljudes Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides. Kui Teil on makse algatamisel võimalus valida saaja kontonumbri ja IBANi vahel, valige alati IBAN.

IBAN-standardile vastavat kontonumbrit võib kasutada nii välismaksete kui ka siseriiklike maksete vormistamisel.

Teie konto numbrile vastav IBAN väljastatakse Teile panga poolt automaatselt. Oma IBANi leiate standardväljavõtte päisest ja Danske internetipangast (menüüpunktist Seaded/Kontode seaded/Kontode IBAN). Samuti väljastatakse Teile IBAN Danske ärikeskustes.

Lisainfot IBANi kohta leiate Pangaliidu kodulehelt (www.pangaliit.ee).

4. Mis on SWIFT?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Rahvusvaheline finantsasutusi ühendav organisatsioon, mis haldab samanimelist andmeside võrku.

SWIFT ühendab ligikaudu 8 000 finantsasutust 206 riigis ning omab andmetöötluskeskusi nii Euroopas kui ka Ameerikas.

5. Mis on SWIFT/BIC kood?

BIC (Bank Identifier Code) ehk SWIFT-kood on 8- või 11-kohaline tähtede ja numbrite kombinatsioon, mis võimaldab krediidiasutuse ühest identifitseerimist. SWIFT/BIC märkimine välismaksele kindlustab Teie makse kiire ja korrektse töötlemise ning saaja panka lähetamise.

Olemasoleva koodi õigsust saate kontrollida pankade SWIFT/BIC nimekirjast (www.swift.com).

SWIFT/BIC ei ole ainus kasutusel olev pangakood. Erinevate riikide pankadel võivad olla erinevad koodid:

 • Saksamaal - BLZ (8-numbriline)
 • Suurbritannias - SC ehk Sort Code (6-numbriline kood)
 • USAs - FW ehk Fedwire (9-numbriline kood)
 • Itaalias - ABI, CAB (4-5-numbrilised koodid)
Pangakoodi olemasolu kiirendab ja lihtsustab Teie makse edastamist. Märkige maksekorraldusele kindlasti kõik Teile teadaolevad saaja panga koodid.

6. Kui vajate makse kinnitust

Maksekorralduse koopia

Teostatud makse kohta on võimalik panga poolt kinnitatud koopiat tellida Danske Banki ärikeskustes, Danske internetipanga või Danske telefonipanga vahendusel.

Danske internetipangas maksekorralduse koopia tellimiseks valige menüüpunkt Postkast/Pangateated/Uus teade/Maksekorralduse koopia tellimine ja sisestage maksekorralduse andmed.

Tellitud koopia väljastatakse Teile Danske Banki ärikeskustes või Teie poolt näidatud faksile.
Maksekorralduse koopia väljastamise ja faksimise eest võetakse teenustasu vastavalt hinnakirjale.

SWIFT-koopia

SWIFT-koopia on maksevahendajale või saaja panka lähetatud elektroonilise dokumendi koopia ehk kinnitus makse teostamise kohta. SWIFT-koopia abil saate tõendada korralduse välja saatmist Danske Bankist ja näidata saajale võimalikku raha laekumise kuupäeva.

SWIFT-koopia saate tellida: 

 • pangast välja saadetud välismaksele
 • välislaekumisele (juhul kui Teie kontoväljavõte ei sisalda piisaval hulgal infot makse detailide kohta)

SWIFT-koopiat saate tellida Danske Banki ärikeskustes, Danske internetipanga või Danske telefonipanga vahendusel 6 800 800 (E-R 8-19).

Danske internetipangas saab välismakse SWIFT-koopiat tellida pärast välismakse kinnitamist ning välismaksete ajaloost.


SWIFT-koopia väljastatakse Teie poolt näidatud faksile, meiliaadressile või Danske Banki ärikeskustes.
SWIFT-koopia väljastamise ja faksimise eest võetakse teenustasu vastavalt hinnakirjale.